Mokesčių lengvatos
sužinoti daugiau > Mokesčių lengvatos

Mokesčių lengvatos

Gamybos ar logistikos įmonės, investuojančios daugiau kaip 1 milijoną eurų arba paslaugų įmonės (LR laisvųjų ekonominių zonų pagrindų įstatymas, 15 straipsnis 3 punktas), investuojančios daugiau kaip 100 tūkstančių eurų ir turinčios daugiau nei 20 darbuotojų: 

  • pirmuosius šešis ataskaitinius laikotarpius nemoka pelno mokesčio;
  • kitus dešimt ataskaitinių laikotarpių moka tik 50% Lietuvos įmonių pelno mokesčio (Pelno mokesčio tarifas 2015 m. Lietuvoje 15 %).

Įmonės nemoka nekilnojamojo turto mokesčio.

Užsienio investuotojų Kauno laisvojoje ekonominėje zonoje gauti dividendai neapmokestinami Lietuvos Respublikos Pelno mokesčio įstatymo numatyta tvarka.

 

Mokestis LEZ Kitur Lietuvoje

Pelno mokestis

0 % (pirmus 6 metus) 15 %

Pelno mokestis

7,5 % (kitus 10 metų) 15 %

Nekilnojamojo turto mokestis

 0 % 1 %

Dividendų mokestis

 0 % (užsienio investuotojams)  15 %

 

 

Ryterna Group plėtra remiasi eksporto rinkų plėtimu, o dirbant daugelyje rinkų platėja gaminių asortimentas, didindamas poreikį naujoms sandėliavimo ir gamybos patalpoms. Tai paskatino mus statytis daug naujų gamybinių ir sandėliavimo plotų. Kauno LEZ teritorijoje turime galimybę plėstis pagal mūsų verslo poreikius. Tikimės, kad čia turimos laikinos mokestinės lengvatos padės greičiau atpirkti šias investicijas.
Vytautas Rinkevičius
RYTERNA direktorius