KAUNO LEZ

PRIEŽASTYS INVESTUOTI

INVESTUOTOJAI IR
PARTNERIAI

ĮSIKŪRIMO GREITIS

Hella

Įsikūrė per

10 mėnesių

Pastato plotas

8 000 m²

Sklypo plotas

8,9 ha

DPD

Įsikūrė per

10 mėnesių

Pastato plotas

5 000 m²

Sklypo plotas

2,6 ha

INFRASTRUKTŪRA

Vandentiekis ir buitinės nuotekos

Suvartojama geriamo vandens:

2 075 m³ per parą

Pašalinama buitinių nuotekų:

2 027 m³ per parą

Lietaus nuotekų sistemos pajėgumas

Surenkama lietaus nuotekų:

102 480 m³ per parą

Asfaltuoti keliai

Asfaltuotų kelių:

10 km

Dujotiekis

Suvartojama dujų:

18 957 m³ per parą

MOKESTINĖS LENGVATOS

Pelno mokestis pirmus 10 metų

0 %

kitus 6 metus

7,5 %

(kitur Lietuvoje - 15 %)

Nekilnojamojo turto mokestis iki 2045 m.

0 %

(kitur Kauno regione nuo 0,3 % iki 1,0 %)

Infrastruktūros plėtros mokestis

0 €/m2

(kitur Kauno rajone 1-40 €/m2)

TALENTAI IR KOMPETENCIJOS

Darbingo amžiaus žmonės:

300 100

iš jų dirba gamyboje

18 %

Bruto vidutinis uždarbis

1 285 EUR

Studentai

44 828

31 %

studijuoja techninius mokslus


5 universitetuose – 27 335
7 kolegijose – 9 445
14 profesinio rengimo mokyklų – 8 048

PRIEŽASTYS
INVESTUOTI

INVESTUOTOJAI IR PARTNERIAI

VIETA

PATIRTIS IR REZULTATAI

Bendra įsikūrusių įmonių investuota suma:

1 mlrd. €

Bendras įmonių užimamas plotas:

155 ha

INVESTUOTOJAI

PARTNERIAI

Kauno rajono savivaldybės administracija

Kauno rajono savivaldybės administracija yra  atsakinga už Kauno rajono infrastruktūros plėtrą ir priežiūrą, investicijų pritraukimą, palankių verslo sąlygų kūrimą, gyventojų gyvenimo kokybės gerinimą.
Kauno rajono savivaldybė yra vienas pagrindinių Kauno LEZ partnerių urbanistikos, planavimo, infrastruktūros plėtros ir viešojo transporto srityse.

INVESTUOTOJAI
IR PARTNERIAI

VIETA

Lietuva

Lietuva – nedidelė, tačiau ambicinga valstybė jūsų verslui plėtoti. Šalis yra aktyvi ES ir NATO narė. 2007 metais prisijungė prie Šengeno erdvės, o 2018 metais įstojo į Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizaciją. 2015 metais įsivedė bendrą ES valiutą eurą. Šiuo metu Lietuvos BVP per capita siekia 17,3 tūkst. EUR (euro zonos vidurkis 34,7 tūkst.). Lietuvos eksportas sudaro 36,6 % BVP vertės.

Kauno regionas

Kauno regionas yra antras didžiausias Lietuvos administracinis vienetas, sujungtas automobilių keliais su kitais svarbiausiais Lietuvos ir užsienio valstybių centrais, lengvai pasiekiamas oro ir geležinkelio transportu, todėl yra vertinamas dėl savo patogios geografinės padėties. Kauno regionas – kultūriškai atviras, jaunatviškas ir dinamiškas, čia patogu gyventi, mokytis ir dirbti.

Kauno LEZ

Kauno laisvosios ekonominės zonos teritorija yra įsikūrusi netoli Kauno miesto, šalia tarptautinio Kauno oro uosto. Greta LEZ eina du nacionalinės ir tarptautinės svarbos magistraliniai keliai – A1 ir A6. 534 ha teritoriją administruoja privati valdymo bendrovė, kurios tikslas – suburti stiprią verslo bendruomenę pritraukiant veržliausias Lietuvos įmones ir pažangius užsienio verslus.

DAUGIAU APIE KAUNO LEZ

Norite išsamiau susipažinti su mūsų vykdoma veikla?
Susisiekite – ir mielai atsakysime į visus jūsų klausimus.