04 SMARTPARK

MTEP ir inovacijos Kauno LEZ Smartpark

Moksliniai tyrimai, eksperimentinė plėtra (MTEP) ir inovacijos yra pažangios visuomenės pagrindas. Todėl Kauno LEZ siekia savo teritorijoje sukurti palankias sąlygas įmonių, vykdančių MTEP veiklas, įsikūrimui – suburti Smartpark bendruomenę.

MTEP veiklos apima mokslinius tyrimus, leidžiančius geriau pažinti reiškinius, tyrimų objektą ir atrasti tikslines veiklos kryptis. Tyrimai taip pat gali turėti pritaikomąją naudą – specifinių praktinių tikslų pasiekimą ar uždavinių įgyvendinimą. Eksperimentinė MTEP ir inovacijų veikla apima plėtrą, skirtą kurti naujas medžiagas, produktus ir įrenginius, diegti naujus arba tobulinti jau sukurtus procesus. MTEP veikla neretai yra siejama su inovacijomis. Tai kūrybiškas ir sistemingas darbas, vedantis į naujų arba patobulintų produktų įvedimą į rinką.

Per pastaruosius keletą metų Lietuvos dėmesys inovacijų ekosistemos formavimui sparčiai augo. Tai patvirtina reformuota Lietuvos mokslinių tyrimų sandara bei mokslui ir technologijoms išaugusios viešosios investicijos. Vis dėlto, siekiant įsitvirtinti tarp inovatyviausių Europos ir pasaulio valstybių, būtina ir toliau gerinti Lietuvos inovacijų ekosistemą.   

Kauno LEZ suteikia sąlygas įsivirtinti tokio pobūdžio veikla užsiimantiems verslams, taip pat siekdama plėsti verslo ir mokslo integraciją, atitikti europinius standartus. Šiems tikslams pasiekti, kuriame bendruomenę, kurioje stengiamės vystyti palankią aplinką bei burti MTEP ir inovacijų veikla užsiimančias įmones ir prisidėti prie MTEP veiksmų skatinimo.

Kauno LEZ tikslas sėkminga MTEP įmonių bendruomenė

Smartpark – tai išmaniosios specializacijos įmonių bendruomenė, kurios veikla orientuota į naujų produktų vystymą ir gamybą. Tvaraus Smartpark klasterio kūrimas yra vienas iš Kauno LEZ tikslų. Todėl siekdami pritraukti ir paskatinti įsikurti išmaniosios specializacijos įmones, dedame pastangas paruošti visą reikalingą infrastruktūrą: nuo kelių, gatvių ir inžinerinių tinklų įrengimo iki vystytojų, pasiruošusių suteikti built-to-suit ar nuomos paslaugas.

Prioritetinės, bet ne vienintelės Kauno LEZ Smartpark įmonių veiklos kryptys:

  • transportas;
  • logistika;
  • IRT (ICT angl.);
  • sveikatos technologijos;
  • energetika;
  • biotechnologijos.

Šiuo metu Kauno LEZ jau veikia įmonės, kuriančios unikalius sprendimus automatikos, robotizacijos srityse, gaminančios farmacijos, apskaitos, elektronikos komponentus ir kt.

Siekiame, kad ši bendruomenė augtų ir plėstųsi, todėl skirtingais etapais jau esame įrengę, o netrukus ketiname ir dar plėsti privažiuojamųjų kelių prie sklypų tinklą, dujotiekio, vandentiekio ir nuotekų sistemas, šaligatvius, dviračių takus. Visa tai, kas padeda greitai ir efektyviai įsikurti įmonėms ir jų darbuotojams.

Kauno LEZ tikslas – ne tik auginti sumaniosios specializacijos įmonių bendruomenę, bet ir skatinti jau veikiančias įmones investuoti į naujų produktų kūrimą, vystymą bei gamybą. Tai ne tik padeda kurti pasaulinėje rinkoje konkuruojančius produktus, bet ir pritraukia aukštų gebėjimų turinčius talentus, augina šalies ekonomiką ir gerovę.

DAUGIAU APIE KAUNO LEZ

Norite išsamiau susipažinti su mūsų vykdoma veikla?
Susisiekite – ir mielai atsakysime į visus jūsų klausimus.