03 VIETA

Lietuva – nedidelė, bet ambicinga valstybė jūsų verslui auginti. Jauna, dinamiška, inovatyvi visuomenė yra atvira naujovėms, linkusi integruotis, bendradarbiauti ir save laiko betarpiška Vakarų pasaulio bendruomenės dalimi. Nuo 1991 metų apsisprendusi savo valstybingumą ir ekonomiką kurti demokratijos ir laisvosios rinkos principais, šalis jau yra nutiesusi tvirtą to apsisprendimo pagrindą:

2,8 mln.

populiacija

(LR statistikos departamento duomenys, 2019)

17,3 tūkst. EUR

BVP per capita

(Eurostat duomenys, 2019)

6,4 %

nedarbo lygis

(LR statistikos departamento duomenys, 2019)

85 %

jaunų specialistų puikiai kalba angliškai

(Invest Lithuania duomenys, 2018)

56 %

jaunų 25-34 metų amžiaus žmonių turi aukštąjį išsilavinimą

(Eurostat duomenys, 2018)

Lietuvos geografinis pranašumas – neužšąlantis Baltijos jūros uostas Klaipėdoje bei patogi lokacija Europos regionų sankirtoje. Trijų valandų skrydžiu iš Lietuvos pasiekiamos dauguma Europos sostinių. Kelių, jūrų bei geležinkelio transporto sistema Lietuvoje yra taip pat puikiai išvystyta ir sujungta su kaimyninėmis valstybėmis. Būdama šiaurės-rytiniame ES regione, Lietuva yra patogi logistinė jungtis tarptautiniams mainams vykdyti.

3 tarptautiniai oro uostai

Vilnius | Kaunas | Palanga

2-3 valandos iki ES sostinių

Jūrų uostas

metinė Klaipėdos krovos apimtis – 46,26 mln. tonų

(Klaipėdos uosto veiklos rezultatai, 2019)

Geležinkeliai

1435 mm ir 1520 mm geležinkelio vėžės susikerta Palemono intermodaliniame terminale.

Turi tiesioginę jungtį su Klaipėdos jūrų uostu.

Logistinis šalies patrauklumas leidžia sėkmingai išnaudoti vidinę ir tarptautinę susisiekimo infrastruktūrą:

12,2 % BVP

transporto ir logistikos sektorius sukuria

(LR statistikos departamento duomenys, 2019)

9,8 %

visos darbo jėgos įdarbinta šiame sektoriuje

(LR statistikos departamento duomenys, 2019)

Kauno regionas

Kauno regionas yra antras didžiausias Lietuvos administracinis vienetas, sujungtas automobilių keliais su kitais svarbiausiais Lietuvos ir užsienio valstybių centrais, lengvai pasiekiamas oro ir geležinkelio transportu, todėl yra vertinamas dėl savo patogios geografinės padėties. Čia įsikūrusios didžiausios chemijos, inžinerijos, tekstilės, elektronikos, baldų sektoriaus įmonės.

350 300

darbuotojų

iš jų 15 %

dirba pramonėje

Kauno regiono universitetuose ir kolegijose mokosi daugiau nei pusė šimto tūkstančių studentų. Net ketvirtis jų studijuoja techninius mokslus. Istoriškai stipri Kauno akademinė bendruomenė puoselėja glaudžius ryšius su verslu. Todėl Lietuvos darbo rinką kasmet papildo naujausių inžinerinių žinių išsilavinimą ir specifinių sektorių įgūdžių įgiję specialistai.

Kauno LEZ

Kauno LEZ yra patogiai įsikūrusi šalia dviejų nacionalinės ir tarptautinės svarbos magistralinių kelių A1 ir A6 sankryžos. Tokia vieta leidžia Kauno LEZ transportui ir gyventojams iš Kauno gyvenamųjų rajonų pasiekti teritoriją išvengiant eismo spūsčių.

Kauno LEZ kaimynas – tarptautinis Kauno oro uostas. Ateityje numatoma tiesioginė Kauno LEZ įsikūrusių aviacijos sektoriaus įmonių integracija su Kauno oro uostu.

53

investuotojų
skaičius

9 150

sukurta
darbo vietų

Mažiau nei 6 km atstumu nuo Kauno LEZ teritorijos yra Palemono intermodalinis terminalas.

Įgyvendinus Rail Baltica vėžės projektą, šis terminalas galės aptarnauti skirtingų geležinkelio vėžių krovinius ir kelių transporto tiekimo grandinės sprendinius. Esant poreikiui, Kauno LEZ klientai gali turėti tiesioginį geležinkelio susisiekimą su Palemono terminalu.

Kauno LEZ nuo Klaipėdos uosto yra nutolęs vos 220 km atstumu: uostas lengvai pasiekiamas tiek keliu  A1, tiek geležinkeliu per Palemono intermodalinį terminalą.

DAUGIAU APIE KAUNO LEZ

Norite išsamiau susipažinti su mūsų vykdoma veikla?
Susisiekite – ir mielai atsakysime į visus jūsų klausimus.